• Wnętrze kościóła

  Wnętrze kościóła

  Kruchta, chór, organy
 • Wnętrze kościóła

  Wnętrze kościóła

  Prezbiterium
 • Kościół parafialny

  Kościół parafialny

 • Rydzewo o pięknej porze roku

  Rydzewo o pięknej porze roku

  wspaniałość BoGa
 • Zachód słońca

  Zachód słońca

  Piękny krajobraz
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

Zapraszamy do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej

korzystając z sakramentu spowiedzi 15 minut przed Mszą świętą.

Czytaj więcej: Caritas parafialny

 

Niedziela, 10 stycznia 2021

Święto Chrztu Pańskiego

 

Czytanie pierwsze

(Iz 55, 1-11)

Tak mówi Pan: "Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo on ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa".

Czytanie drugie

(1 J 5, 1-9)

Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi - to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.

Psalm

(Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6)

REFREN:  Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

Oto Bóg jest moim zbawieniem!

Jemu zaufam i bać się nie będę.

Pan jest moją pieśnią i mocą,

i On stał się moim zbawieniem.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę

ze zdrojów zbawienia.

Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia!

Ukażcie narodom Jego dzieła,

przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.

Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał!

I cała ziemia niech o tym się dowie.

Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu,

bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.

Aklamacja

Aklamacja (J 1, 29)

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł do Niego: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata".

Ewangelia

(Mk 1, 7-11)

Jan Chrzciciel tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym". W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".

Komentarz

Potencjał

Jan Chrzciciel jest całkowicie nastawiony na Jezusa. Nie ma zamiaru nawet w najmniejszym stopniu przesłaniać Mesjasza. Jezus nad Jordanem ukazuje się jako Ten, który idzie wraz z najbardziej potrzebującymi braćmi. Scena chrztu Jezusa opisuje w najwspanialszy sposób misterium wcielenia: Bóg stał się człowiekiem, solidarnym z nami we wszystkim, abyśmy i my stali się solidarni z Nim we wszystkim. Zamiast jakichś wielkich mów programowych podejmuje autentyczną czynność, dokonując wyboru i przyjmując sposób postępowania, który będzie kontynuował przez całe życie.

Chrzest jest jak ziarnko, które nosi w sobie ogromny potencjał. Potrzeba tylko pomóc mu wzrastać w nas. 

 

 

Wirtualny spacer po świątyni

 

Życzenia Bożonarodzeniowe

 

BÓG SIĘ RODZI

w słowach dobroci
w czystym spojrzeniu
w codziennym trudzie
w naszym zmęczeniu
w znaku przyjaźni i pojednania
w modlitwie siostry
w pracy kapłana
w nauczyciela cichym mozole
w fabryce
w biurze
w kuchni
w uśmiechu dziecka
w natchnieniu artysty
w bezsennej nocy ciężko chorego
w czuwaniu matki nad dziecka kołyską–rodzi się Chrystus

Jak tamtej nocy – zstępuje z nieba Tylko przyjmować Go sercem gorącym ciągle od nowa uczyć się trzeba…

 

Czcigodni Parafianie i Drodzy Goście!

 

       Na święta Bożego Narodzenia proszę przyjąć od Księdza Proboszcza najlepsze życzenia. Niech Święta będą  przepełnione wiarą, miłością, pokojem oraz nadzieją na każdy dzień w nowym 2021 roku.

      Serdecznie życzę Wam, Drodzy Bracia i Siostry, zrozumienia tajemnicy miłości Boga i odkrycia, że Jezus jest blisko każdego z nas i opromienia wszystkie mroki i niepewności życia każdego z Was.

                                                          Z darem modlitwy przy Betlejemskim żłóbku

                                                                                      Ks. Proboszcz

 

 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY 

JEZUS CHRYSTUS

 

   Witamy na stronie internetowej parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Rydzewie. Zachęcamy do odwiedzin i zapoznania się z naszą stroną, która przedstawia historię i aktualności parafialne. Zachęcamy również do odwiedzin naszej wspólnoty parafialnej. Pragniemy razem z Wami przeżywać piękno i bogactwo Kościoła Chrystusowego.

 

 Parafia Rzymskokatolicka

p.w.  św. Andrzeja Boboli w Rydzewie

ul. Mazurska 73

11-513 Miłki

tel. 87 421 15 21

kom. 606 957 393

Nr konta parafialnego

PKO BP 

 51 1020 4753 0000 0202 0114 8089

 

 

PILNE!

 

Ełk, 23 października 2020 r.
N. 931/2020

DEKRET

W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej w całej Polsce, na podstawie przepisów kan. 87 §1, 1245 i 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam wszystkim Wiernym do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej.
Skorzystanie z dyspensy w tym szczególnym czasie zagrożenia epidemicznego oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej podyktowana chęcią ochrony siebie i bliźnich, nie jest grzechem. Osoby starsze i chore szczególnie proszone są o odpowiedzialność i troskę o siebie. Osoby z objawami infekcji powinny bezwzględnie pozostać w domu.
Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. O tę modlitwę w rodzinach szczególnie gorąco proszę. Zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. W każdej sytuacji jesteśmy zaproszeni, by uczęszczać na Mszę św. w ciągu tygodnia, gdy jest mniejsza frekwencja Wiernych w kościele.

W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym zachęcam wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na „oktawę” Uroczystości i kolejne dni Listopada stosując się także do państwowych zaleceń ochronnych.
Duszpasterzy proszę, by rozważyli możliwość zrezygnowania z gromadzącej tłumy Mszy św. na cmentarzu w dniu 1 listopada, a zamiast tego zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej procesji można zaproponować modlitwę różańcową lub Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada.

+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

 

Znajdź parafię:

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla