• Wnętrze kościóła

  Wnętrze kościóła

  Kruchta, chór, organy
 • Wnętrze kościóła

  Wnętrze kościóła

  Prezbiterium
 • Kościół parafialny

  Kościół parafialny

 • Rydzewo o pięknej porze roku

  Rydzewo o pięknej porze roku

  wspaniałość BoGa
 • Zachód słońca

  Zachód słońca

  Piękny krajobraz
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

Zapraszamy do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej

korzystając z sakramentu spowiedzi 15 minut przed Mszą świętą.

Czytaj więcej: Caritas parafialny

Niedziela, 1 sierpnia 2021
18 NIEDZIELA ZWYKŁA
 kolor liturgiczny: zielony | Rok B, I

PIERWSZE CZYTANIE

Wj 16, 2-4. 12-15

Bóg daje cudowny pokarm

Czytanie z Księgi Wyjścia

Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: «Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę rzeszę». Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, jak deszcz. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie». «Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O  zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem». Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i  pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to jest?» – gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54 (R.: por. 24b)

Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

To, co usłyszeliśmy i poznaliśmy, *
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
opowiemy przyszłemu pokoleniu, *
chwałę Pana i Jego potęgę.

Refren.

On z góry wydał rozkaz chmurom *
i bramę nieba otworzył.
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, *
podarował im chleb niebieski.

Refren.

Spożywał człowiek chleb aniołów, *
Bóg zesłał im pokarm do syta.
Wprowadził ich do ziemi swej świętej, *
na górę, którą zdobyła Jego prawica.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE

Ef 4, 17. 20-24

Przyoblec się w człowieka nowego

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
To mówię i zaklinam się na Pana, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z  prawdą, jaka jest w Jezusie, że – co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na  skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i  przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w  sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4, 4b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

J 6, 24-35

Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?» W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?» Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał». Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!» Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

Oto słowo Pańskie.

Medytacja nad Słowem

Dzisiejsza Ewangelia jest fragmentem tzw. mowy eucharystycznej, którą Jezus wygłosił do tłumów, nauczając w synagodze w Kafarnaum. Bezpośrednio po cudownym rozmnożeniu chleba i nakarmieniu „pięciu tysięcy mężczyzn”, nie licząc kobiet i dzieci, ludzie chcieli obwołać Go królem. Kiedy Go znaleźli w Kafarnaum, wypomniał im zatem, że szukają Go wyłącznie z tego przyziemnego motywu, że najedli się chleba do sytości. Jezus zawsze pragnie, aby człowiek stanął w prawdzie przed sobą i przed Bogiem, i jasno określił motywy, które nim w życiu kierują.

Zachęcił ich więc, by raczej szukali takiego pokarmu, który „trwa na życie wieczne”, a który może im dać tylko On. Jego to bowiem Bóg Ojciec naznaczył „swoją pieczęcią”, czyli napełnił swoim Duchem i dał władzę reprezentowania Go na ziemi. W Jego imieniu Jezus może dać słuchającym Go i wierzącym w Niego taki pokarm, który „z nieba zstępuje i daje życie światu”.

Zebrani w synagodze Żydzi sądzili, że mówi im o nowym rodzaju chleba, przypominającym ten, który ich przodkowie jedli na pustyni za przyczyną Mojżesza. Jezus, widząc ich niezrozumienie, wyraźnie wtedy stwierdza, iż to On jest tym prawdziwym „chlebem życia”. Kto będzie w bliskiej relacji duchowej z Nim, nigdy więcej nie będzie łaknął ani nie będzie pragnął, bo On jest w stanie zaspokoić wszelkie ludzkie pragnienia, także te doczesne.

Z wypowiedzi Jezusa wynika zatem, iż zależy Mu nie tylko na tym, byśmy karmili się Komunią świętą, czyli spożywali Jego Ciało i pili Jego Krew, ale byśmy trwali w żywej relacji duchowej z Nim. Bo i do Komunii świętej można, niestety, przystępować niejako „z marszu”, czysto „mechanicznie”.

 

 

Wirtualny spacer po świątyni

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH W LIPCU I W SIERPNIU:

NIEDZIELE: GODZ. 9.00, 12.00 i 18.00

DNI POWSZEDNIE: GODZ. 17.00

Znajdź parafię:

Podkategorie

Joomla templates by a4joomla