• Wnętrze kościóła

  Wnętrze kościóła

  Kruchta, chór, organy
 • Wnętrze kościóła

  Wnętrze kościóła

  Prezbiterium
 • Kościół parafialny

  Kościół parafialny

 • Rydzewo o pięknej porze roku

  Rydzewo o pięknej porze roku

  wspaniałość BoGa
 • Zachód słońca

  Zachód słońca

  Piękny krajobraz
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

Zapraszamy do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej

korzystając z sakramentu spowiedzi 15 minut przed Mszą świętą.

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu Świętego dziecka:

 1. Akt Urodzenia dziecka – oryginał
 2. Zaświadczenie o Chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – wydawane w parafii ich zamieszkania.
 3. Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania. Zgłoszenia należy dokonać u Księdza Proboszcza.


Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć Sakrament małżeństwa powinni:

 1. Zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu;
 2. Posiadać dowody osobiste;
 3. Metryki Chrztu Świętego i Bierzmowania (wybierając – należy zaznaczyć, że jest ona potrzebna do ślubu kościelnego; od daty wystawienia do daty ślubu nie może być więcej niż 6 miesięcy);
 4. „ostatnie” świadectwo szkolne z oceną z nauki religii;

W czasie przygotowania powinni również dostarczyć: 

 1. Świadectwo kursu przedmałżeńskiego i poradni rodzinnej;
 2. Datę i parafię I Komunii Świętej;
 3. Zaświadczenie z USC – jeżeli ślub cywilny ma być połączony z kościelnym (zaświadczenia te są ważne 6 miesiące);

 

Pogrzeb Katolicki (nie jest to sakrament)

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu
z administracją cmentarza.

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:

 1. Akt Zgonu z USC
 2. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.
Joomla templates by a4joomla