CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 7 lipca 2024 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. „Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy” – refren psalmu responsoryjnego pięknie opisuje każde nasze spotkanie z Panem. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby w czasie wolnym od pracy i nauki nie zaniedbywać relacji z Bogiem.
  2. Wakacyjne miesiące to także czas wytężonej pracy na polach. Wypraszajmy u Boga dar sprzyjającej pogody na czas żniw oraz obfite plony.
  3. Proszę parafian z Jagodnego Wielkiego o zadbanie o czystość świątyni.
  4. 13 lipca (sobota) organizowana jest pielgrzymka do Sokółki (miejsce cudu eucharystycznego), Różanegostoku i Lipska nad Biebrzą, gdzie organizowany jest Diecezjalny Odpust ku czci bł. Marianny Biernackiej, patronki teściowych i kół gospodyń wiejskich. Na zakończenie uroczystości festyn. Zapisy u ks. proboszcza do środy włącznie. Koszt to 70 zł.
  5. Od dzisiejszej niedzieli przez okres wakacyjny będzie dodatkowo sprawowana Msza św. o godz. 18.00.
  6. W przyszłą niedzielę będziemy gościli w naszej parafii ks. Arkadiusza Dardzińskiego, kapłana pochodzącego z Augustowa, a obecnie posługującego na misjach w Tanzanii. Podzieli się z nami doświadczeniem misyjnym i jednocześnie będziemy mogli wesprzeć go finansowo po zakończonych mszach
  7. Niech czas wakacyjnego wypoczynku będzie dla wszystkich czasem bezpiecznym, pogodnym i radosnym. Nie zapominajmy w tym czasie o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii. Pozdrawiam wszystkich, którzy wypoczywają w naszej parafii. Naszą życzliwość kierujemy również wobec wszystkich, którzy w tym tygodniu świętować będą swoje imieniny czy urodziny.
  8. W minionym tygodniu odszedł do Pana + Wiesław Domitrz z Jagodnego Wielkiego. Wieczny odpoczynek…..