PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.
  2. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 16.30. W każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy świętej o godz. 12.00 nabożeństwo Gorzkich Żali. Za udział w Gorzkich Żalach, a także w drodze krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Zapraszam serdecznie na te nabożeństwa w sposób szczególny dzieci i młodzież, którzy przygotowują się do sakramentu I Komunii Świętej i Bierzmowania.
  3. Już dziś informujemy, że rekolekcje parafialne będziemy przeżywali w dniach 12-13 marca 2021 roku (piątek i sobota). Poprowadzi je ks. Jacek Uchan – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego w Kurii Biskupiej w Ełku. Otoczmy go modlitwą i zaplanujmy sobie czas, prace i obowiązki w taki sposób, by cała rodzina mogła się przygotować do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Program rekolekcji: Msze święte o godz. 9.00 i 17.00. W sobotę w Paprotkach o godz. 10.30. Bardzo proszę zgłaszać swoich domowników, abyśmy mogli w sobotę od 11.30 odwiedzić ich z sakramentami.
  4. Dziękuję parafianom z Rydzewa za sprzątnięcie świątyni.
  5. W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej + ś.p. Romana Niedbajło z Jagodnego Wielkiego. Wieczny odpoczynek……