TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B – 21 stycznia 2024 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Niedzielna liturgia słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia tak, by było ono bardziej przepełnione Ewangelią. Niełatwe to zadanie, ale wraz z Psalmistą chcemy powtarzać: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń”…
  2. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy ustanowioną przed pięciu laty Niedzielę Słowa Bożego. Jest to może inspiracja do częstszego sięgania po słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego i prześwietlania przezeń swojego życia.
  3. W czwartkowe święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła Narodów, zakończy się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
  4. W piątek, w liturgiczne wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, przeżywać będziemy Dzień Islamu.
  5. Dziękuję bardzo kolędnikom misyjnym, ich rodzicom i dorosłym, którzy towarzyszyli naszym dzieciom w odwiedzinach naszych domów. Serdeczne podziękowania kieruję pod adresem Pani Urszuli Chodań – naszej Pani Katechetki, która poświęciła swój czas i włożyła serce, aby przygotować naszych kolędników misyjnych. Prze tej okazji zebrano kwotę 6.800 zł, którą przekazaliśmy na pomoc dzieciom w Kolumbii. Serdeczne Bóg zapłać.
  6. Bardzo proszę osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywieniowej, aby dostarczyły stosowne zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  7. Na początku lutego będą przeprowadzane profilaktyczne badania wzroku w poszczególnych miejscowościach naszej parafii. Zapisy prowadzą sołtysi. Szczegóły można wyczytać w informacji wywieszonej w gablocie.
  8. W najbliższą sobotę proszę parafian z Paprotek o sprzątnięcie świątyni.